සටන්කලා සිසුවෙකු සතුව තිබිය යුතු සහ වර්ධනය කර ගත යුතු විනය.

මෙහිදී මා මුලිකව කතා කරන්නේ සටන් කලාශිල්පය හදාරන සිසුන්ටයි . සටන් කලාවට ආවේනික වූ විනය පද්ධතියක් ඇත . අප එය එහි අචාරධර්ම පද්ධතිය යනුවෙන් හදුන්වයි ( රෙයි ගී ) . නමුත් මා මෙහි කතා කරන්නේ රෙයි ගී වලින් ඔබ්බට ගිය අප සියලු දෙනා දන්නා සරල කරුණු කීපයක් මෙම මාතෘකාව යටතේ පැහැදිලි කිරීමයි . මා, පළමු […]

Read More »

Martial Art vs Self-Defense (සටන් කලාව සහ පුද්ගල ආරක්ෂාව )

  At present there is a new trend and interest of learning self- defense and educate about the self-defense . currently most of the Martial art trainers and institutes are conduct Martial art training as well as self-defense training. But as per my knowledge Martial art training and self -defense training is two different subject […]

Read More »

ඔබ අවට ඇති දේ භාවිතයෙන් ඔබගේ සහ ඔබගේ ආදරනියන්ගේ ජීවිතය බෙරා  ගනිමු  – “Save Your life and your loved once lives by using common objects “

 ක්‍රව් මාගා සිද්ධාන්ත , ආත්මාරක්ෂාව සදහා ඔබ අවට ඇති පොදු දේවල් භාවිතය – Krav Maga concept of using Common Objects for self defense වර්තමානයේ ලොව තුල ඉතා සීග්‍රයෙන්  ක්‍රව් මාගා නැමැති  close-quarter combat, defensive tactics, fighting skills and unarmed Self-Defense  ක්‍රමය  ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී . බොහමයක් සිනමා නිර්මාණ (Bourne Ultimatum  )  සහ පරිගණක game සදහාත් ක්‍රව් […]

Read More »

“ක්‍රව් මාගා ” – “Contact – Combat “

මා ක්‍රව් මාගා සම්බන්දව ලියන පළමු ලිපිය මෙයයි . වර්තමානයේ ලෝකය තුල ඉතා ප්‍රචලිත සහ ඉතා සීග්‍රයෙන් ප්‍රචලිත වන ආතමරක්ෂක ක්‍රම වේදයක් වන ක්‍රව් මාගා ආරම්බය සිදුවුයේ ඉස්රායල් විශේෂ කාර්ය බලකාය තුලය . එදිනෙදා ජන සමාජය ඉතා අවශ්‍යවන බොහෝ දෙය ආරක්ෂක අංශ තුලින් බිහිවේ ඇත . අප සියලු දෙනට වර්තමානයේ නැතුවම බැරිදෙයක් වන අන්තර්ජාලයද ඇමෙරිකානු […]

Read More »

කරාතේ , සටන් කලාව සහ පෙරදිග සහ බටහිර ලෝකය ඇසින්

  බොහෝ වෙලාවට මගේ සිසුන්ගෙන් සහ ඔවුනගේ දෙමාපියන්ගෙන් මට අසන්නට ලැබෙන දෙයක් නම් “සෙන්සෙයි ගෙන් නම් කාදවත් පුහුණුවීම කරල හොදක් නම් අහන්න බැ ” . මෙය අද මට ඇසුනද , මම මගේ සෙන්සෙයි ගෙන් පුහුණුවන කාලයේ මමත් මෙලෙසම කියූ අවස්තා බහුලයි . ඔබ පෙරදිග ලෝකයේ ගුරුවරයකුගෙන් සටන් කලාව ඉගෙන ගන්නේන්නම් ඔබට ඔහුගෙන් විවේචන අසන්නට නොලැබුනොත් […]

Read More »

Karate makes you a better human being

” කරාතේ තුලින් හොද යහපත් මිනිසකු නිර්මාණය කරනු යන්නයි ”  බොහෝවිට මට හමුවන මිතුරන් , මගේ සිසුන්ගේ දෙමාපියන් පොදුවේ මගෙන් අසන , ඔවුන් තුල ඇති මතයක් නම් ” කරාතේ තුලින් හොද යහපත් මිනිසකු නිර්මාණය කරනු යන්නයි ” “Karate makes you a better human being.” මෙය තර්කානුකුල අදහසකි . කරාතේ පුහුණුවීම කල පමණකින් අපහට යහපත් මිනිසකු […]

Read More »

Functional Training

The World’s 10 Best Functional Exercises These demanding exercises hit all your major muscle groups, training them to work in concert — improving performance in the gym or on the field. We get it. Ranking the “world’s best functional exercises” is an exercise in futility. Because really, what makes a thruster better than a jump squat or […]

Read More »